Historie Vodníku

V blízkosti restaurace je stará plovárna, vybudovaná z požární nádrže Vodník v roce  1908. Bylo to několik let po ničivém požáru na náměstí ve Vimperku v roce 1904, kde při jeho likvidaci nestačila voda z  Křesánovského potoka a koryto Volyňky bylo hodně vzdálené. To byl jeden z důvodů vybudování požární nádrže na Vodníku, kdy město získalo na jedné straně účinný nástroj na zdolávání požárů, na druhé straně koupaliště, na kterém se kdysi jezdilo i na loďkách.“

 

Původně lokalita na Vodníku neměla s vodou nic společného a v listině z 26.října 1553, kterou daroval les Vodník městu Vimperk tehdejší majitel panství Jáchym z Hradce, bylo toto místo označováno jako Swodnik, což je zřejmě od slova Svidnik, tedy dobového označení pro lesv němž rostlo takzvané světlé dříví (listnaté stromy). Spolu s lesem daruje pán z Hradce městu i potok, a to od Křesánovského rybníka až k městským zdem, aby si zde městští občané mohli nalovit ryby a raky. Do výstavby nádrže v údolí Křesánovského rybníka pod lesem Swodnik nám zbývá bezmála 500 let… Zatím má podobu pustého zarostlého podhradí, a tak rod Rožmberků přijde s nápadem zde vybudovat oboru. To aby se nemuseli za lovnou zvěří do téměř neprostupných pralesů Šumavy a mohli ji pro zámeckou kuchyni střílet hned za hradbami města Vimperk.

 

Až do druhé poloviny 19.století nedošlo k dalším změnám v této lokalitě. Poté vimperský známý podnikatel Johann Steinbrener nechal v roce 1877 na vršku nad údolím Křesánovského potoka vybudovat dřevěnou křížovou cestu. V roce 1887 údolí opět ožije a je zde postaven Chudobinec a Nemocnice korunní princezny Stephanie, kdy o její výstavbu se zasloužil další vimperský podnikatel Franz Waldek., který o 11 let později v jejím sousedství postavil další stavbu Chudobince a sirotčince císaře Františka Josefa.

 

Požár náměstí ve Vimperku v roce 1904, kterému za oběť padlo téměř celé náměstí i mnoho domů  v okolí, a který si vyžádal i pět lidských životů. To byl důvod, proč byla postavena požární nádrž. Dnešní restaurace se nachází v budově bývalé plovárny, která byla vystavěna městským stavitelem Josefem Schmidtem a sloužila jako zázemí pro návštěvníky veřejného koupaliště ve Vimperku.

 

V předválečném období, v období první republiky, ale i po II.světové válce tato lokalita sloužila jako veřejné koupaliště. Bohužel bez dalších investic postupně docházelo k chátrání tohoto místa a jediným snad oživením byla akce Setkání mládeže na Šumavě, která se zde konala každé dva roky v období 70-80.let. Po roce 1989 došlo k odprodeji vodní nádrže a pozemků s budovou bývalé plovárny a nový majitelé, nájemci zde provozovali omezeně restauraci.

 

K výrazné změně dochází v roce 2009, kdy manželé Paštikovi kupují pozemky, vodní nádrž a restauraci ve spodní části Vodníku. V průběhu dalších let jsou zde postavena dřevěná mola, vybudovány zpevněné plochy z kamenné dlažby, parkoviště, dětské hřiště a další mobiliář. V roce 2016 je rekonstruována část budovy plovárny na novou restauraci s přístavbou moderní kuchyně. V roce 2023 je dokončena stavba sálu a hotelu navazující na restauraci, která je citlivě umístěna do Křesánovského údolí se snahou udržet genius loci tohoto místa. Restaurace a hotel Vodník je v současné době vyhledávaným místem návštěvníků Šumavy.

Napište hledanou frázi a stiskněte Enter